Jo mazāk ir pārņēmušas bailes, jo mazākas briesmas.