Nekas tik nemanāmi un dziļi neiespiežas dvēselē kā piemērs: lai arī kādu īpašību cilvēki neievērotu sevī vai paši sev nepiedotu, tā var izraisīt tikai riebumu un kaunu, ja ievērojam to citos cilvēkos.