Mīlestības pretstats nav ne atšķirtība, ne aizmirstība, ne savtība, bet strīds.