Lai arī cik stipri nebūtu iemīlējies cilvēks, tomēr sevi viņš mīl spēcīgāk.