Kāpjot pārāk augstu, tu tikai tuvini savu krišanu.