Cienīt sievietes - pienākums, kas katram godīgam cilvēkam ir jāpilda kopš dzimšanas.