Cerības uz laimi, kaut arī šķietamas, nekad nenodara cilvēkam ļaunumu, jo tās padara vieglāku dzīves nastu.