Bēdas mijas ar priekiem un nav lielākas nelaimes šajā pasaulē, kā nedalīts prieks vai nedalītas bēdas.