Tiesības uz atpūtu naktī dod dienā paveiktie darbi.