Diktatūra nozīmē: neierobežota vara, balstīta uz spēku nevis uz likumu.

+1
+16
-1