Vēsturē neviena šķira nav sasniegusi kundzību, ja tā nav izvirzījusi savus politiskos vadoņus, savus priekšstāvjus, kas spējuši organizēt kustību un vadīt tos.

+1
+25
-1