Draudzību, kuras pamatā ir nauda, nevis dvēseles dižums un cildenums, var nopirkt, bet nevar noturēt.