Cilvēki pēc savas dabas ir tādi, ka viņi pieķeras tiem cilvēkiem, kam izdarījuši ko labu, ne mazāk, kā tiem, kas viņiem izdarījuši ko labu.