Mana godīguma un uzticības apliecinājums - mana nabadzība.