Kas mazāk ir paļāvies uz likteņa žēlastību, tas ilgāk ir noturējies pie varas.