Labi audzināts cilvēks var alkt, pat dedzīgi alkt, pēc uzslavas un cieņas no citu puses, bet tieši viņam sejā izteikta uzslava ir viņam nepatīkama viņa pieticības dēļ.