Ja nodzīvotais mūžs sagādā gandarījumu, tas nozīmē to nodzīvot divreiz.