Doma par vienlīdzību tiesību jomā izraisa arī domu par vienlīdzību materiālo vērtību sadalē.