Komunisms pretendē uz cilvēka absolūto atbrīvošanu, kas arī kļūs par vēstures Dievu.