Komunisms ir tik dziļa, tik pasaulīga reliģija, ka pat neapzinās, ka ir reliģija.