Klasiskā humānisma nelaime nav apstāklī, ka tas ir antropocentrisks, bet gan tur, ka tas ir humānisms.