Kristietis atzīst tikai vienu svētuma veidu, kas mūžībā izpaužas Kristū.