Cilvēkam ir jābūt godīgam pēc dabas, bet nevis pēc apstākļiem.