Kas nav derīgs bišu saimei, tas nav derīgs arī bitei.

+1
-18
-1