Kas nav derīgs bišu saimei, tas nav derīgs arī bitei.

+1
-10
-1