Tikai kolektīvā katrs indivīds rod līdzekļus savu dotumu attīstībai, un tādējādi, tikai kolektīvā ir iespējama personiskā brīvība.