Sods nav nekas cits, kā sabiedrības pašaizsardzības ierocis pret pārkāpumiem, kas apdraud tās eksistenci. Bet, vai ir laba tā sabiedrība, kas nepazīst labāku pašaizsardzības līdzekli par bendi un kura pasludina pašas cietsirdību par mūžīgu likumu?

+1
-15
-1