Būtne, kas pilnībā ir veltījusi sevi citiem, neatzīst tiesības brīvi pašai izrīkoties ar sevi.