Kur neatrodas vieta ideālam un attīstībai, dzīve zaudē savu iekšējo attaisnojumu.