Tad Pēteris, piegājis pie viņa sacīja, Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes? Jēzus saka uz to: Es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas.

+1
+7
-1