Mums ir jārūpējas ne tikai par tiem, kam pietrūkst maizes gabals, bet arī par tiem, kas alkst pēc mīlestības, ne tikai par tiem, kam nav apģērba, lai piesegtu savu kailumu, bet arī par tiem, kam pietrūkst apkārtējo cieņas, ne tikai par tiem, kam nav jumta virs galvas, bet arī par tiem, kas nekur netiek saprasti un cienīti.