Līdzcietība nav tikai kristietībā norobežota, arī austrumu filozofijā un reliģijā tai ierādīta izcila vieta. Hindustaņu valodā ir nepārtulkojams vārds meta, kam nav nekā kopēja ar līdzīgi izrunājamo grieķu vārdu un kas nozīmē iejūtību augstākā mērā: līdzcietīgais, uzlūkojot spitālīgo, pats saslimst ar šo slimību. Iejūtas bezmērīgumu, tās pārspīlētību rietumos nepazīst tādā mērā kā austrumos.