Labestība - cilvēku vājumu saprašana, zināšana, cik grūti būt cilvēkam - nav samaināma ar mīlestību. Mīlestība ir personiska simpātija pret noteiktu, izraudzītu cilvēku, kas mūsos atmodina ilgas līdz laika galam, vienmēr palikt ar viņu kopā. Labestību turpretī var dāvāt arī nejaušam garāmgājējam, tā ir bezpersoniskāka nekā mīlestība, tā ir simpātija pret visiem cilvēkiem. ... . Pastartiesā cilvēks netiks tiesāts par savu zināšanu, saprāta un veikuma mēru, bet gan pēc izdāvātās labestības un mīlestības mēra.

+1
+55
-1