Strīdā biežāk par patiesību uzvar naids un daiļrunība.