Kas prot savaldīt savas dusmas, nekad neko apkaunojošu neizdarīs.

+1
-33
-1