Kas prot savaldīt savas dusmas, nekad neko apkaunojošu neizdarīs.

+1
-10
-1