Taisnībai visgrūtāk klājas tādēļ, ka cilvēki ir pieraduši prasīt, lai viņu mainīgās izjūtas un uzskati būtu obligāti visiem.