Mēs nespējam dzīvot tikai sev. Tūkstošiem diedziņu mūs saista ar citiem cilvēkiem; un ar šo diedziņu starpniecību, caur šo simpātisko saiti, mūsu darbība kļūst par cēloni un atgriežas pie mums pašiem kā sekas.