Nevis tas ir taisnīgs cilvēks, kas nedara netaisnību, bet gan tas, kuram ir iespēja būt netaisnīgam, nevēlas par tādu kļūt.