Taisnīga cilvēka tikumība pilnīgi aizvieto likumus.