Jaunais vienmēr saistās ar vardarbības, svētuma zaimošanas nojautu. Viss, kas ir miris - svēts; viss, kas jauns - svešs, un tieši tapēc grēcīgs, bīstams, aizdomīgs.

+1
-20
-1