Tikumību varētu definēt sekojoši: tādi cilvēciskās uzvedības principi, kuru ievērošana garantē tādu eksistenci visai cilvēcei, kas ir pēc iespējas brīvāka no ciešanām un pēc iespējami baudpilnāka, vēl vairāk, ne tikai cilvēcei, bet, cik to atļauj lietu daba, arī katrai būtnei, kam piemīt sajušanas spēja.

+1
+34
-1