Vienīgā patiesi vērtā brīvība - ir brīvi rīkoties taisnīgi, bet to, kas ir taisnīgi, lemj tas, kam spēks.