Pati asākā no jutekliskajām baudām - fiziska mīlestība.