Pūli, šo revolūcijas vadoņu ieroci, virza, nevis saprāts, bet instinkts, tas pakļaujas hipnozei, ar lozungu palīdzību to var novest līdz neprātam; tas ir vienots organisms un tādējādi ir vienaldzīgs pret nāvi savās rindās; tas nepazīst ne žēluma, ne augstsirdības. Tas grauj ar prieku, jo graujot apzinās savu spēku.