Pašupurējoties cilvēks kļūst kas vairāk nekā dievs, jo kā gan visuvarenais un bezgalīgais dievs spēj sevi upurēt? Labākajā gadījumā viņš spēj upurēt tikai savu vienpiedzimušo dēlu.