Egoisms - cilvēka dabas būtība. Egoismā slēpjas gan viņa spēks, gan arī vājums.