Demokrātija - tukšs izdomājums. Neīstenojams ideāls, ar kuru propagandists kārdina masas, līdzīgi tam kā ar burkānu kārdina ēzeli. Šie slavenie deviņpadsmitā gadsimta lozungi - brīvība, vienlīdzība, brālība - vienkārši muļķības. Brīvība? Masām nav vajadzīga brīvība, bet to saņēmušas, tās nezina, ko ar to iesākt. To pienākums un to prieks - kalpot; tikai šādā veidā tās iegūst pārliecību par rītdienu, bet tā ir viņu visdziļākā vēlēšanās.