Kas nav pazinis mīlestību, tas it kā nav dzīvojis.

+1
-10
-1