Kas nav pazinis mīlestību, tas it kā nav dzīvojis.