Netikumi saņem spēcīgu triecienu, kad tie tiek izstādīti vispārējam izsmieklam. Nosodījumu tie pārcieš viegli, bet izsmieklu ne. Neviens nevēlas būt smieklīgs.