Vienlīdzība - galīgas muļķības, lielākās no tām, kas musinājušas cilvēci. Kam cilvēkiem vajadzīga vienlīdzība, ja no tās nav nekāda labuma? Cilvēki dzimst nevienlīdzīgi, tie atšķiras pēc rakstura, dzīvotspējas, prāta ievirzes; un nekādas vienādas iespējas to nespēj nolīdzināt.