Sievietes visvairāk par visu mīl, ka viņu dēļ neskopojas.